εργαστήρια

“ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ”

Οκτώβριος – Μάιος

κάθε Τρίτη 19:00 – 21:00 @ Μετς

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Κάλλια Καρυάμη – 6937109616

“ΦΤΟΥ ΞΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” (εκτός Αθηνών)

Τριήμερο Εργαστήριο

Διάρκεια: 3 ώρες / ημέρα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Κάλλια Καρυάμη – 6937109616